PROGRAM PENGASUHAN & PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

SIJIL KURSUS ASUHAN PERMATA (KAP)

Sertai Kursus Asuhan & Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA (Kursus Asuhan PERMATA - KAP), sijil ini WAJIB dimiliki individu yang ingin menjadi Pengusaha / PengurusPenyelia / Pengasuh di TASKA.

SIJIL SKM MELALUI PENGALAMAN (SKM-PPT)

Individu yang mempunyai pengalaman bekerja di TASKA lebih dari 3 tahun boleh mengambil SKM Pengasuhan & Pendidikan Awal Kanak-Kanak melalui kaedah Penilaian Pengalaman Terdahulu (PPT). Lebih Mudah & Cepat.

SIJIL SKM MELALUI LATIHAN (SKM)

Sertai Kursus Sijil Kemahiran Malaysia Pengasuhan & Pendidkan Awal Kanak - Kanak bagi lepas sekolah 17 tahun ke atas.