PROGRAM PENGAJAR KEMAHIRAN

PENSYARAH VOKASIONAL

Sertai Kursus Sijil VTO, sijil wajib dimiliki bagi seseorang yang ingin menjadi cikgu / pensyarah / tenaga pengajar bidang kemahiran di pusat latihan kemahiran kerajaan & swasta.

PENGURUS / PENYELIA VOKASIONAL

Sertai Kursus Induksi PP-PPD-PPB, sijil wajib dimiliki bagi seseorang yang ingin menjadi Pengurus / Penyelia / Pensyarah di pusat latihan kemahiran kerjaaan & swasta.

KURSUS PEMBANGUNAN WIM

Kursus ini dijalankan mengikut permintaan peserta atau sesebuah pusat latihan kemahiran yang ingin menambah pengetahuan pensyarah mereka  pembangunan WIM.