WIM UNTUK DIJUAL

Bahan Pengajaran Bertulis atau Written Instructional Material (WIM) yang telah dibangunkan oleh institut boleh dibeli oleh individu/syarikat yang ingin membuka kolej kemahiran atau pusat latihan sedia ada yang ingin menambah kursus baru.


 Kursus

PENGASUHAN & PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK

(T982-001-3:2017)

Tahap 3

Bahasa : Melayu 

Format : MS Word

Harga : RM 12.000.00 Kandungan

 • CO1. Rutin Harian Penjagaan Awal Kanak-Kanak
 • CO2. Pendidikan & Perkembangan Awal Kanak-Kanak
 • CO3. Penerapan Nilai Sosial & Gelagat (Perangai) Awal Kanak-Kanak
 • CO4. Pusat Operasi Sokongan Penjagaan Awal Kanak-Kanak
 • CO5. Pentadbiran Bantuan Kecamasan
 • Competency Profile Chart (CPC)
 • Jam Latihan (Training Hours)
 • Jadual Pembahagian Bahan Pengajaran Bertulis (JPW)
 • Penilaian Pengetahuan(KA)
 • Penilaian Prestasi (PA) Kursus

SETIAUSAHA KORPORAT EKSEKUTIF

(FB-025-3:2012)

Tahap 3

Bahasa : Melayu 

Format : MS Word

Harga : RM 5.000.00 Kandungan

 • CO1. Pentadbiran Hospitaliti
 • CO2. Dokumentasi Pejabat
 • CO3. Pentadbiran Pemfailan
 • CO4. Pentadbiran Petty Cash
 • CO5. Pengurusan Mesyuarat & Acara
 • CO6. Pengaturan Perjalanan
 • E01. Legal Work Administration
 • Competency Profile Chart (CPC)
 • Jam Latihan (Training Hours)
 • Jadual Pembahagian Bahan Pengajaran Bertulis (JPW)
 • Penilaian Pengetahuan(KA)
 • Penilaian Prestasi (PA)

Untuk pembelian dan sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor telefon dibawah :

011- 3232 5300


03 - 77334 111