top of page
Image by Gautam Arora

Kursus ini diadakan bertujuan untuk memenuhi syarat pekerjaan sebagaimana yang telah digariskan di dalam Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (Akta 308) dan Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 (Peraturan-Peraturan TASKA) kepada semua bakal pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh Taska.

KURSUS ASUHAN & DIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PERMATA

(Kursus Asuhan PERMATA - KAP)

Institute Of Professional Techniques & Skills

menjalankan kerjasama bersama

Asia UBS Consultancy

untuk menjalankan

Kursus Asuhan PERMATA (KAP)

kepada mereka yang berminat

untuk bekerja sebagai

Pengasuh / Penyelia / Pengurus

di TASKA atau Pengusaha TASKA

Hasil Pembelajaran

  1. Mengetahui kemahiran-kemahiran intrapersonal dan interpersonal yang sepatutnya ada dalam diri seorang pengasuh;

  2. Memahami dan menerapkan nilai-nilai yang perlu bagi seorang pengasuh;

  3. Mengaplikasikan pendekatan - pendekatan pengasuhan dan Pendidikan awal kanak-kanak berteraskan kurikulum PERMATA;

  4. Menjalankan aktiviti pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak; dan

  5. Menguruskan persekitaran dan pembelajaran kanak-kanak dengan baik dan tersusun.

KAP
kap.png

Sijil Asuhan & Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA

dikeluarkan & diiktiraf oleh :

Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), 

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat (KKLW)

* Peserta juga akan menerima sijil penyertaan kursus dari institut

Image by Peter Gargiulo

Apakah Kursus Asuhan PERMATA (KAP) ?

Kursus KAP merupakan kursus yang akan melatih dan membimbing para peserta bagaimana untuk menjaga, mengasuh dan mendidik bayi dan kanak-kanak dibawah umur 4 tahun. Pelajar akan didedahkan dengan pengajaran dan pengalaman sebenar mengasuh dan menguruskan kelengkapan serta keperluan bayi dan kanak-kanak yang akan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam bidang tersebut.

Siapa yang patut menghadiri Kursus Asuhan PERMATA (KAP) ini ?

Individu yang  ingin menjadi pengusaha TASKA atau mereka yang ingin bekerja di TASKA sebagai pengurus / penyelia / pengasuh yang profesional dan kompeten dalam bidang pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak.

Kenapa perlu mempunyai Sijil Kursus Asuhan PERMATA (Sijil KAP) ?

Kursus Asuhan PERMATA diwajibkan oleh kerajaan dibawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM), Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat kepada mana-mana individu yang ingin menjadi pengusaha / pengurus / penyelia / pengasuh di TASKA.

Peraturan 54, Peraturan - Peraturan TASKA 2012: "Semua pengusaha, pengurus, penyelia dan pengasuh wajib hadir dan lulus Kursus Asuhan PERMATA."

Isi Kandungan Kursus :

Buku Kursus Asuhan PERMATA

Buku Kursus Asuhan & Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA Negara - RM100 (pilihan)

1  ss.png

Kerjaya Di Masa Hadapan

Young Kids in Class

Pengasuh /  Kakitangan TASKA

taska7.jfif

Pengusaha / Pemilik TASKA

taska6.jfif

Pengajar Kursus Pendidikan Awal Kanak - Kanak 

Kindergarten Classroom

Maklumat Kursus

Syarat Penyertaan : 18 tahun ke atas

Kemasukan : Setiap Bulan

Mode : Online

Yuran Kursus

Yuran Kursus :  RM 800.00

Buku KAP + Pos (pilihan) : RM 120.00

40 tempat sahaja

Desa_Mutiara._1.jpg

Penginapan Pelajar

Institut ada menyediakan penginapan pelajar. Pelajar baru boleh masuk dan tinggal di penginapan pelajar sekiranya ada kekosongan pada waktu tersebut.

3 Langkah Mudah untuk Menyertai Kursus Asuhan PERMATA (KAP)

1. Sila Whatsapp ke 013-8086321 'SAYA INGIN MENYERTAI KURSUS ASUHAN PERMATA.

2. Pihak institut akan reply Whatsapp anda dengan maklumat kursus dan kaedah untuk menyertai kursus online.

*Bayaran yuran ke institut boleh dibuat secara :

ICON PAYMENT-05.png
Permohonan
bottom of page