top of page
kindergarten classroom 2.jpg

KURSUS ASAS GURU TADIKA

Objektif Kursus

Kursus ini diadakan bertujuan untuk memberi pendedahan asas kepada peserta mengenai tugas, tanggungjawab dan keperluan asas menjadi seorang guru tadika. Peserta akan didedahkan dengan asas pengajaran dan pembelajaran di tadika, pengurusan kelas, bimbingan asas kanak-kanak dan pengurusan aktiviti luar kelas dan lain-lain.

Hasil Pembelajaran

 1. Mengetahui kepentingan kesihatan dan keselamatan kanak-kanak prasekolah;

 2. Memahami dan menjalankan pengajaran dan pembelajaran prasekolah;

 3. Mengaplikasikan pendekatan - pendekatan pengasuhan dan Pendidikan awal kanak-kanak;

 4. Menjalankan aktiviti pengurusan bilik darjah;

 5. Menilai dan membimbing kanak-kanak prasekolah;

 6. Merancang aktiviti luar bilik darjah.

Syarat utama untuk menjadi seorang guru Tadika ialah sekurang-kurangnya memiliki Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Namun, bagaimana pula bagi pembantu guru di Tadika? Tiada syarat khusus yang ditetapkan namun memerlukan mereka berada di dalam kelas bagi membantu guru utama mengajar. Pembantu guru biasanya tidak memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak. Oleh itu, kursus ini dirangka dan dibangunkan untuk memberi pendedahan awal dan pengetahuan asas yang diperlukan oleh pembantu guru bagi membantu pengurusan kelas yang efisyen. Penekanan dalam Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dibuat agar peserta tahu dan peka kepada fungsi, tujuan dan kaedah pelaksanaan KSPK. Selain itu, pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi oleh peserta dalam kursus ini juga dapat membantu peserta sekiranya ingin melanjutkan pengajian ke peringkat Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak nanti.

Kids in Art Class

PERANAN, TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB GURU TADIKA

 • Pengenalan

 • Peranan Guru Tadika

 • Tugas dan Tanggungjawab Guru Tadika

KESIHATAN DAN KESELAMATAN KANAK-KANAK PRASEKOLAH

 • Keselamatan dan Kesihatan di Dalam dan Luar Kelas

 • Pantau Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak

 • Mendidik Kanak-kanak Mengenai Kesihatan Dan Keselamatan

 • Asas CPR dan Pertolongan Cemas

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PRASEKOLAH

 • Menganalisis Keperluan dan Kandungan Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (NPCS / KSPK)

 • Menjalankan Pelajaran Terancang

 • Merancang Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

PENGURUSAN KELAS

 • Merancang Pengaturan Bilik Darjah untuk Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

 • Membuat Persekitaran Pembelajaran untuk Meningkatkan Pertumbuhan dan Perkembangan Kanak-kanak

MENILAI KANAK-KANAK PRASEKOLAH

 • Perancangan Aktiviti Penilaian

 • Penyediaan Bahan Penilaian

 • Menjalankan Pemerhatian Kanak-kanak

 • Menyiapkan Laporan Kemajuan Kanak-kanak

MENGADAKAN AKTIVITI LUAR SEKOLAH

 • Aktiviti Luar Sekolah dan Acara Tahunan

 • Bagaimanaa Merancang Takwim Tahunan

ASAS PENYEDIAAN BARANG PERMAINAN DAN ALAT BANTU MENGAJAR

 • Memilih Alat Permainan

 • Penyediaan ABM Dan Barang Permainan

Modul Kursus

Teacher Playing Piano
Kids Painting
Three Cute Kids
Kids Holding Diplomas
Music Class
Preschool Graduation Ceremony

RM1,800.00           RM1,200.00 

2 Hari

8.30 a.m - 5.30 p.m

IPTSkills, Damansara

Penginapan (jika perlu) : RM15 semalam

3 Langkah Mudah untuk Menyertai Kursus

1. Isi borang permohonan online dibawah dan tekan SUBMIT.

2. Pihak institut akan Whatsappkan tarikh kursus boleh dijalankan. Pilih tarikh yang bersesuaian dengan anda. Jika anda tidak terima Whatsapp dari institut dalam masa 3 hari, sila Whatsapp 011-32325300.

3. Hadir pada tarikh tersebut, bayar yuran dan terus mula kelas.

*Bayaran yuran ke institut boleh dibuat secara :

ICON PAYMENT-05.png
BORANG PERMOHONAN
KURSUS ASAS GURU TADIKA

Selepas tekan butang Submit dibawah, jika anda tidak menerima notis PERMOHONAN BERJAYA DITERIMA, sila tekan butang SUBMIT sekali lagi. Jika tidak berjaya juga, sila tangkap gambar borang yang diisi dan Whatsapp ke 011-32325300. Terima kasih

Permohonan Berjaya Diterima! Jika anda tidak terima Whatsapp dari institut dalam masa 3 hari. sila Whatsapp ke 011-32325300.

bottom of page