WIM UNTUK DIJUAL

Bahan Pengajaran Bertulis atau Written Instructional Material (WIM) yang telah dibangunkan oleh institut boleh dibeli oleh individu/syarikat yang ingin membuka kolej kemahiran atau pusat latihan sedia ada yang ingin menambah kursus baru.

Isnin - Sabtu

8.30 a.m - 5.30 pm