top of page

KURSUS PEMBANTU & PENYELIA JUALAN

Spice Store

Kursus ini memberi pendedahan kepada peserta mengenai tugas dan tanggungjawab Pembantu Jualan (Retail) melibatkan tugasan, cara melayan pelanggan dan penglibatan terus bersama pelanggan. Kursus ini juga akan membantu peserta menguasai perkara-perkara asas komunikasi bagi mengambil hati pelanggan seterusnya membina kesetiaan pelanggan kepada premis atau institusi berkhidmat. Selain itu, peserta juga akan belajar mengenai urusan penjualan (POS), memahami laporan yang perlu dibuat kepada pihak atasan mengikut SoP, serta bagaimana mendapatkan maklum balas pelanggan. diperoleh.

Image by Alexander Kovacs

Kursus Pembantu Jualan

Sijil

Jangka Masa : 3 hari

Masa : 8.30 a.m - 5.30a.m

Tempat : IPTSkills, Damansara

Yuran : RM 3,200.00 -> RM 1,200.00

Tarikh : Mengikut permintaan peserta

1. Pengenalan Kepada Pembantu Jualan

 • Definisi Pembantu Jualan

 • Deskripsi Tugas Pembantu Jualan

 • Pemahaman Asas Struktur Perniagaan dan Organisasi

 • Teknik dan Kemahiran Pembantu Jualan

2. Penerimaan Fitrah Pelanggan

 • Definisi Pelanggan

 • Pelanggan Sebagai Manusia

 • Mengenali Jenis-jenis Pelanggan

 • Menangani Kerenah Pelanggan

 • Menangani Puas hati Pelanggan

 • Kesimpulan

Modul Kursus

3. Asas Komunikasi

 • Tanggapan Pertama Berkekalan

 • Kesan Imej Kendiri Yang Positif

 • Komunikasi Verbal dan Non Verbal

 • Halangan Komunikasi

 • Jenis-Jenis Bahasa Badan

 • Penggunaan Bahasa Badan Yang Efektif

4. Komunikasi Dalam Urus Niaga

 • Komunikasi dalam Proses Jual-Beli

 • Komunikasi di antara Pelanggan dan Pembantu Jualan

 • Kemahiran dalam Menutup Jualan

 • Menangani Isu Komunikasi Jual-Beli

 • Menangani Maklum Balas / Aduan

5. Produk dan Servis (Perkhidmatan)

 • Keperluan. Kehendak dan Permintaan

 • Definisi Produk dan Servis

 • Susunan dan Pengurusan Produk

 • Menguruskan Pemulangan / Pertukaran Produk

6. Urusan Penjualan

 • Titik Jualan (Point of Sales) P.O.S

 • Komponen Utama dalam P.O.S

 • Menguruskan Sistem P.O.S

Hasil Pembelajaran

Pada akhir kursus ini peserta dapat:

 1. Mendekati pelanggan dan mengekalkan hubungan baik dengan   pelanggan.

 2. Dapat menyoal pelanggan dengan efektif melalui mendengar dan memahami keperluan dan kehendak pelanggan.

 3. Dapat menyampaikan kepentingan dan kegunaan produk kepada pelanggan.

 4. Melayan pelanggan selaras dengan standard prosedur operasi sesebuah premis.

Thrift Shop

Diploma Profesional

Penyelia Jualan

Pro. Diploma

Jangka Masa : 5 hari

Masa : 8.30 a.m - 5.30a.m

Tempat : IPTSkills, Damansara

Yuran : RM 4,000.00 -> RM 3,000.00

Tarikh : Mengikut permintaan peserta

Program ini akan melengkapkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas sahaja yang diperlukan oleh seorang penyelia dalam industri peruncitan. Ianya memberi pendedahan kepada pelajar berkenaan dengan pengetahuan dan kemahiran etika dalam perniagaan, komunikasi interkasi antara penyelia dan pihak berkepentingan, penyeliaan operasi perniagaan, kepimpinan kreatif dan kritis, pemasaran dan pengiklanan serta asas perakaunan.

Dip.Pro Penyelia Jualan

1. Etika Perniagaan

 • Pengenalan tentang Etika Perniagaan

 • Dilema dan Tanggungjawab Sosial

2. Komunikasi Interaktif

 • Jenis-jenis Komunikasi

 • Fungsi dan Matlamat Komunikasi Interaktif

 • Bagaimana Menjayakan Komunikasi Interaktif

3. Operasi Peruncitan (Produk dan Perkhidmatan)

 • Keperluan, Kehendak dan Permintaan

 • Definisi Produk dan Servis

 • Susunan dan Pengurusan Produk

 • Menguruskan Pemulangan / Pertukaran Produk

4. Penyeliaan Urusan Penjualan

 • Titik Jualan (Point of Sales) P.O.S

 • Komponen Utama dalam P.O.S

 • Menguruskan Sistem P.O.S

 • Pemantau Pemalsuan / Penipuan

 • Faktor Pemilihan P.O.S

Modul Kursus

​​5. Produk dan Servis (Perkhidmatan)

 • Pengenalan kepada Keusahawanan

 • Penilaian Diri dan Inovasi

 • Teknik Pengendalian Peluang

 • Gambaran Keseluruhan Pengurusan Pencapaian

 • Kerangka Penyeliaan

 • Asas Penyeliaan Peruncitan

6. Kepimpinan dan Pengurusan Sepasukan

 • Penyeliaan Kerja Berkumpulan

 • Tanggungjawab dalam Pengurusan

 • Delegasi Tanggungjawab

 • Kerja Sepasukan

7. Pemikiran Kreatif dan Kritis

 • Pengenalan

 • Kreativiti Ringkas

 • Sifat Penjana Kreativiti

 • Analisis Masalah dan Cara Penyelesaian

8. Asas Pemasaran

 • Pengenalan Asas

 • Pemasaran dalam Industri Peruncitan

9. Pengiklanan & Promosi

 • Pengenalan (Pengiklanan vs Promosi)

 • Pengurusan Pihak Berkepentingan (Stakeholders)

 • Jenis Promosi

 • Perancangan dan Pengendalian Kos Promosi

10. Undang-undang Perniagaan

 • Pengenalan

 • Undang-undang Kontrak

 • Dokumentasi

11. Asas Perakaunan

 • Pengenalan Asas

 • Memahami Asas Klasifikasi Lejar

 • Memahami Akaun Kontra dan Pengkelasan Komponen Setiap Kelas

 • Penjelasan Penggunaan Carta Akaun

Hasil Pembelajaran

Pada akhir kursus ini peserta dapat:

 1. Menguruskan pihak berkepentingan dalam perniagaan seterusnya mengekalkan hubungan baik dengan pelanggan;

 2. Mengenali asas aktiviti lejar dalam pengurusan peruncitan;

 3. Dapat menyampaikan kepentingan dan kegunaan produk kepada pelanggan;

 4. Mengolah, menyampaikan idea dan strategi dengan baik; dan

 5. Membina semangat kepimpinan untuk menjadi seorang penyelia.

bottom of page