top of page

PENGURUSAN MEDIA SOSIAL SYARIKAT (MSS)

Pengurusan Media Sosial Syarikat adalah kemahiran menguruskan sosial media bagi sesebuah organisasi atau syarikat. Dalam era digital sekarang, menguruskan media sosial merupakan tugas dan tanggungjawab yang penting untuk pembinaan imej, pemasaran dan jualan sesuatu produk atau perkhidmatan syarikat. 

fourwayssoci.jpg

Objektif Kursus
 

1. Memberi pendedahan mengenai penggunaan aplikasi dan bagaimana membina konten visual untuk kegunaan media sosial. 

2. Memberi pendedahan mengenai pemilihan kandungan dan alat kerja bagi membantu menyediakan kandungan terbaik dan berkesan kepada prospek di sudut pemasaran online. 

3. Membantu peserta meningkatkan kemahiran pemasaran digital seterusnya memenuhi keperluan asas untuk menguruskan media sosial syarikat.

flat-lay-photography-of-person-about-to-

Hasil Pembelajaran

 

1. Mengetahui tugas dan tanggungjawab menguruskan media sosial syarikat.

 

2. Boleh membina dan menyelenggara Facebook page for Business.

 

3. Boleh mengaplikasikan dan mengintegrasikan kemahiran mencipta konten berbentuk text, imej, muzik, animasi dan video.

 

4. Mengetahui fungsi alat kerja yang membantu tugas menguruskan media sosial syarikat.

Isi Kandungan Kursus

1. Pengenalan Kepada Pengurusan Media Social Syarikat (MSS)

2. Mengoptimakan Facebook

Profail seseorang yang menguruskan MSS

Tugas dan tanggungjawab dalam menguruskan MSS

Bina Facebook for Business

Profail dan cover Facebook

Menentukan skop dan tugasan dalam pengurusan MSS

Description (Elemen SEO)

Jadual dan menyiapkan tugasan bulanan menguruskan MSS

Info page dan setting

Latihan amali

Latihan amali

3. Penyediaan Konten

4. Alat Kerja Pengurusan MSS

5. Penyediaan Dokumentasi MSS

Content creation and curation

Content syndication

Copywriting dan ayat jualan

Penyediaan skrip dan video

Canva Level 1 & 2

Giphy & Ripl

Google Alert & Google Trends

Messenger & Postfity

Analisa Insights

Laporan kemajuan dan bajet

Perjanjian dan hal berkaitan legal

Memulakan tugas mengurus MSS

Latihan amali

Latihan amali

Latihan amali

Kursus Pengurusan Media Sosial Syarikat (MMS)

Tingkatkan imej, pemasaran dan jualan anda sekarang dengan menyertai kursus ini.

5 Hari (Isnin - Jumaat)

9.00 a.m - 5.00 p.m

One-to-one / small group lesson

RM 1,500.00


Penginapan (jika perlu) : RM75.00

bottom of page