top of page

Kandungan Modul

Kursus Asuhan PERMATA (KAP)

 1. Pengenalan kepada kurikulum PERMATA Negara (KPN)

 2. Memahami kanak-kanak dan milestones perkembangan awal kanak-kanak 

 3. Teori-teori asas yang melandasi KPN

 4. Pengkembangan minda kanak-kanak dan kajian neurosains

 5. Akta Taman Asuhan Kanak-Kanak 1984 (JKM)

 6. Peraturan-Peraturan Taman Asuhan Kanak-Kanak 2012 (JKM)

 7. Konvensyen mengenai hak kanak-kanak (CRC) (JKM)

 8. Perlindungan kanak-kanak

 9. Pengurusan rekod TASKA

 10. Etika profesionalisme pendidik / pengasuh

 11. Pedagogi PERMATA / ICT untuk kanak-kanak

 12. Menyediakan Rancangan Perlaksanaan Aktiviti (RPA)

 13. Perkembangan sahsiah, sosio emosi dan kerohanian

 14. Aktiviti pembelajaran perkembangan sahsiah, sosio emosi dan kerohanian

 15. Kemahiran mengurus diri kanak-kanak

 16. Perkembangan fizikal

 17. Aktiviti pembelajaran perkembangan fizikal

 18. Perlaksanaan SOP

 19. Perkembangan kemahiran matematik dan pemikiran logik

 20. Aktiviti pembelajaran perkembangan awal matematik dan pemikiran logik

 21. Amalan asuhan, hubungan dan interaksi kanak-kanak di TASKA

 22. Perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran

 23. Aktiviti pembelajaran perkembangan deria dan pemahaman dunia persekitaran

 24. Patriotisme dan kesedaran pelbagai budaya

 25. Perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal

 26. Aktiviti pembelajaran perkembangan bahasa, komunikasi dan literasi awal dan teknik bercerita

 27. Perkembangan kreativiti dan estetika

 28. Aktiviti kreatif : Seni dan kraf

 29. Aktiviti kreatif : Nyanyian, muzik, drama dan tarian 

 30. Pemakanan seimbang, perancangan menu dan penyediaan kertas aktiviti 

 31. Pemakanan seimbang, perancangan menu dan penyediaan kertas aktiviti

 32. Rancangan jadual tahunan, mingguan dan harian

 33. Rancangan jadual tahunan, mingguan dan harian

 34. Aktiviti Pembelajaran PERMATA. Modul 1 : Peringkat umur 0 - 6 bulan

 35. Aktivit Pembelajaran PERMATA. Modul 2 : Peringkat umur 6 - 12 bulan 

 36. Aktiviti Pembelajaran PERMATA. Modul 3 : Peringkat umur 1 - 2 tahun

 37. Aktiviti Pembelajaran PERMATA. Modul 4 : Peringkat umur 2 - 3 tahun

 38. Aktiviti Pembelajaran PERMATA. Modul 5 : Peringkat umur 3 - 4 tahun

 39. Aktiviti Pembelajaran PERMATA. Modul 6 : Peringkat umur 5 - 6 tahun

 40. Memahami dan mengurus tingkah laku kanak-kanak

 41. Pengurusan ruang dan peralatan pembelajaran

 42. Log Harian PERMATA

 43. Teknik pemerhatian, penaksiran dan pelaporan perkembangan kanak-kanak

 44. Teknik Pemerhatian, penaksiran dan pelaporan perkembangan kanak-kanak

 45. Menyediakan bahan permainan dan alat bantuan pembelajaran

 46. Pengesanan awal kanak-kanak berkeperluan khas

 47. Kolaborasi ibu bapa dan komuniti

 48. Kesihatan, kebersihan dan keselamatan bayi dan kanak-kanak di TASKA (Jabatan Kesihatan)

 49. Teknik penyusuan ibu (Jabatan Kesihatan)

 50. Pergigian dan kesihatan oral kanak-kanak (Jabatan Kesihatan)

 51. Kebenaran merancang (PBT)

 52. Pencegahan kebakaran (JBDPM)

 53. Pertolongan cemas dan pencegahan kemalangan

 54. Latihan praktikum dan ujian amali Kursus Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak

 55. Peperiksaan bertulis Kursus Asuhan & Didikan Awal Kanak-Kanak PERMATA

bottom of page