top of page

KANDUNGAN MODUL

MICROSOFT EXCEL

Level 4

1516121609743.png

EXCEL

BAB 1 : BEKERJA DENGAN PIVOTTABLE

1.Mencipta PivotTable
2.Menentukan Data PivotTable

 • Tambah Fields

 • Susun Semula Fields

3.Menukar Pengiraan PivotTable


4.PivotTable

 • Tapis PivotTable

 • Susun PivotTable

5.Bekerja Dengan PivotTable Layout

 • Laraskan List Layout PivotTable Field

 • Show / Hide Elemen PivotTable

 • Kumpulan Layout Dalam Tab Design

6.Mengumpul Item PivotTable

 • Kumpulan Tarikh Atau Masa

 • Kumpulan Item Angka

 • Pilihan Lain Kumpulan Item

 • Ungroup Items

7. Mengemaskini PivotTable

 • Refresh Data PivotTable

 • Tukar Sumber Data PivotTable

8.Memformat PivotTable

 • Gunakan Built-In Style

 • Bekerja Dengan Gaya Pilihan

9.Mencipta Carta Pivot

10.Mencipta Standalone Carta Pivot

11.Drilling Atas Atau Bawah

 • Gunakan Quick Explore Untuk Drill Atas Atau Bawah

12.Menggunakan Slicers

 • Cipta Slicer PivotTable

 • Tapis Data Menggunakan Slicer

 • Format Slicer

 • Hapuskan Slicer

13.Berkongsi Antara Slicers Dan PivotTable

 • Gunakan Slicer Kepada PivotTable Lain

 

BAB 2 : ANALISA DATA

1.Mencipta Senario

 • Cipta Senario

 • Paparkan Senario

2.Mencipta Senario Laporan

 • Cipta Senario Rumusan Laporan

3.Bekerja Dengan Jadual Data

 • Cipta Jadual Data Satu Input

 • Cipta Jadual Data Dua Input

 • Mewujudkan Hubungan Antara Jadual

4.Menggunakan Goal Seek


5.Menggunakan Solver

 • Pasang Tambahan Solver

 • Guna Solver

6.Menggunakan Teks Ke Lajur

 • Split Data Menggunakan Delimiter

 • Split Data Menggunakan Pemisah Lajur Tetap

7.Grouping Dan Outlining Data

 • Baris Atau Lajur Group Secara Manual

 • Hide Atau Show Detail

 • Ungroup Baris Atau Lajur

 • Garis Data Secara Automatik

 • Alih Keluar Garisan

8.Menggunakan Subtotals

 • Mencipta Subtotals

 • Mengalih Keluar Subtotals

9.Menyatukan Data Mengikut Kedudukan Atau Kategori

 • Menyatukan Kedudukan Atau Kategori

 • Menyatukan Data Menggunakan Formula

 

BAB 3 : BEKERJA DENGAN WEB DAN DATA LUARAN


1.Memasukkan Pautan (Hyperlink)

2.Mengimport Data Dari Pengkalan Data Akses Atau Teks 

3.Mengimport Data Dari Web Dan Sumber Luar

 • Import Data Dari Web

 • Import Data Dari Sumber Lain

4.Bekerja Dengan Sambungan Data Sedia Ada

 • Akses Sambungan Sedia Ada

 • Mengurus Sambungan

bottom of page