top of page

KANDUNGAN MODUL

KURSUS PENGURUSAN

LEVEL 1 - PENGURUSAN PEJABAT

1. Pengenalan Kepada Kaunter Hadapan (Front Office)

 • Tatacara Penyambut Tetamu

 • Ciri-Ciri Penyambut Tetamu

 • Konsep Perkhidmatan Kaunter

 • Peranan Dan Tanggungjawab Penyambut Tetamu

 • Penyediaan Makanan Dan Minuman Kepada Tetamu (Refreshment)

 • Latihan Teori Dan Amali

 

2. Front Office Standard Operating Procedure

 • Manual Pengguna Pembantu Kaunter Hadapan

 • Pemakaian Dan Penampilan Peribadi

 • Kebersihan Dan Penjagaan Diri

 • Latihan Teori Dan Amali

 

3. Komunikasi Masuk

 • Pengenalan Kepada Komunikasi

 • Jenis Peralatan Komunikasi

 • Teknik Menjawab Telefon

 • Teknik Mendengar Dengan Baik

 • Teknik Bercakap Menggunakan Intonasi Suara Yang Baik

 • Kaedah Menerima Panggilan Menggunakan Telefon

 • Latihan Teori Dan Amali

4. Keselamatan Dan Kebersihan Di Kawasan Tempat Kerja

 • Alat-Alat Kebakaran

 • Jenis-Jenis Alat Pemadam Api

 • Prosedur  Mengendalikan Kebakaran

 • Cara Menggunakan Alat Pemadam Api

 • Aduan Dan Penyelenggaraan Pejabat

 • Latihan Teori Dan Amali

 

5. Komunikasi Keluar

 • Kaedah Membuat Panggilan Keluar Menggunakan Telefon

 • Kaedah Membuat Penghantaran Keluar Fax

 • Kaedah Membuat Penghantaran Email

 • kaedah Membuat Penghantaran Surat

 • Latihan Teori Dan Amali

6. Pengenalan Kepada Pengurusan Pemfailan

 • Pengendalian Sistem Pemfailan

 • Panduan Asas Pengurusan Fail

 • Sistem Mengenal kod Fail

 • Kaedah Menyimpan Fail

 • Latihan Teori Dan Amali


7.Pengenalan Kepada Persediaan Mesyuarat

 • Jenis-Jenis Mesyuarat

 • Ciri-Ciri Mesyuarat

 • Jenis-Jenis Penyusunan Tempat Mesyuarat

 • Latihan Teori Dan Amali

bottom of page