top of page

KANDUNGAN MODUL

KURSUS PENGURUSAN

LEVEL 1 & 2 - PENGURUSAN & PENTADBIRAN PEJABAT

1. Pengenalan Kepada Kaunter Hadapan (Front Office)

 • Tatacara Penyambut Tetamu

 • Ciri-Ciri Penyambut Tetamu

 • Konsep Perkhidmatan Kaunter

 • Peranan Dan Tanggungjawab Penyambut tetamu

 • Penyediaan Makanan Dan Minuman Kepada Tetamu (Refreshment)

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali

 

2. Front Office Standard Operating Procedure

 • Manual Pengguna Pembantu Kaunter Hadapan

 • Pemakaian Dan Penampilan Peribadi

 • Kebersihan Dan Penjagaan Diri

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali


3. Komunikasi Masuk

 • Pengenalan Kepada Komunikasi

 • Jenis Peralatan Komunikasi

 • Teknik Menjawab Telefon

 • Teknik Mendengar Dengan Baik

 • Teknik Bercakap Menggunakan Intonasi Suara Yang Baik

 • Kaedah Menerima Panggilan Menggunakan Telefon

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali


4. Keselamatan Dan Kebersihan Di Kawasan Tempat Kerja

 • Alat-Alat Kebakaran

 • Jenis-Jenis Alat Pemadam Api

 • Prosedur Mengendalikan Kebakaran

 • Cara Menggunakan Alat Pemadam Api

 • Aduan Dan Penyelenggaraan Pejabat

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali  

 

5. Komunikasi Keluar

 • Kaedah Membuat Panggilan Keluar Menggunakan Telefon

 • Kaedah Membuat Penghantaran Keluar Fax

 • Kaedah Membuat Penghantaran Email

 • Kaedah Membuat Penghantaran Surat

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali

 

6. Pengurusan Dokumen Pejabat

 • Menjalankan Dokumentasi Pejabat

 • Teknik Membuat Surat

 • Teknik Membuat Memo

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali


7. Pengurusan Pemfailan

 • Pengendalian Sistem Pemfailan

 • Panduan Asas Pengurusan Fail

 • Sistem Mengenal Kod Fail

 • Kaedah Menyimpan Fail

 • Jenis Klasifikasi Pemfailan

 • Pengkelasan Kumpulan Fail

 • Taraf Keselamatan Fail

 • Pengenalan Warna Kulit Fail

 • Jenis-Jenis Kaedah Klasifikasi

 • Penyimpanan Dan Pengedaran Fail

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali


8. Menjalankan Pentadbiran Panjar Wang Runcit (Petty Cash)

 • Perbelanjaan Panjar Wang Runcit (Petty Cash)

 • Pengendalian Peti Simpanan Tunai (Cash Box)

 • Bayaran Balik Wang Tunai Runcit

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali


9. Kaedah Mengendalikan Persediaan Mesyuarat

 • Jenis-Jenis Mesyuarat

 • Cici-Ciri Mesyuarat

 • Jenis-Jenis Penyusunan Tempat Mesyuarat

 • Alat, Peralatan Dan Bahan Yang Digunakan Untuk Persediaan Mesyuarat

 • Jenis-Jenis Penyegaran (Refreshment) Untuk Mesyuarat

 • Soalan Teori Dan Latihan Amali

bottom of page