top of page

PROFESIONAL DIPLOMA PENYELIA PENGURUSAN & PENTADBIRAN PEJABAT

Making Notes

Kursus ini merupakan program selama 5 hari yang memberi pendedahan kepada peserta berkenaan kemahiran yang diperlukan sebagai seorang penyelia pentadbiran di syarikat. Diharapkan selepas tamat pengajian peserta akan dapat menguasai kemahiran penyeliaan pengurusan pejabat seperti pengurusan pembangunan kakitangan, pengurusan aset dan fasiliti, pengurusan inventori, pengurusan mesyuarat pentadbiran prestasi kerja serta pentadbiran umum berkenaan sumber manusia.

Image by LYCS Architecture

Kursus Penyelian Pengurusan & Pentadbiran Pejabat

Pro. Diploma

Jangka Masa : 5 hari

Masa : 8.30 a.m - 5.30a.m

Tempat : IPTSkills, Damansara

Yuran : RM 4,200.00 -> RM 3,000.00

Tarikh : Mengikut permintaan peserta

1. Pengurusan Pembangunan Kakitangan Pentadbiran

 • Mengenal Pasti Keperluan Pembangunan Kakitangan Pentadbiran

 • Menyelaras Latihan Pekerjaan

 • Mengadakan Sesi Bimbingan & Motivasi

 • Membangunkan Rancangan Penggantian Jabatan

 • Menilai Keberkesanan Keperluan Pembangunan Staf

2. Pengurusan Aset & Fasiliti

 • Mengenal Pasti Keperluan Pengurusan Aset & Kemudahan Pejabat

 • Merancang Pengurusan Aset & Kemudahan Pejabat

 • Melaksanakan Pengurusan Aset & Kemudahan Pejabat

Modul Kursus

​​3. Pengurusan Inventori Pejabat

 • Mengenal Pasti Keperluan Pengurusan Inventori Pejabat

 • Merancang Aktiviti Pengurusan Inventori Pejabat

 • Melakukan Pengurusan Inventori

 • Melaporkan Aktiviti Pengurusan Inventori Pejabat

4. Pengurusan Mesyuarat

 • Pengenalan Kepada Mesyuarat

 • Pengurusan Mesyuarat Dan Penyelarasan Majlis

 • Penyediaan Minit Mesyuarat

 • Pengurusan Logistik Mesyuarat Dan Acara

5. Pentadbiran Prestasi Kakitangan

 • Mengenal Pasti Keperluan Penilaian Kakitangan Pentadbiran

 • Menjalankan Sesi Penilaian Prestasi Kakitangan Pentadbiran

 • Menganalisis Penilaian Prestasi Kakitangan

 • Melaporkan Proses Penilaian Dan Penilaian Prestasi Kakitangan

6. Pentadbiran Umum Sumber Manusia (HR)

 • Mengenal Pasti Keperluan Pentadbiran Am Sumber Manusia

 • Menjalankan Pentadbiran Am Sumber Manusia

 • Menilai Pentadbiran Am Sumber Manusia

 • Melaporkan Pentadbiran Umum Sumber Manusia

Hasil Pembelajaran

Pada akhir kursus ini peserta dapat:

 1. Mengetahui tugas dan tanggungjawab seorang penyelia pentadbiran pejabat;

 2. Mengurus aset, inventori dan fasiliti syarikat dengan lebih teratur;

 3. Menguruskan pelaksanaan mesyuarat;

 4. Menguruskan prestasi kakitangan; dan

 5. Mentadbir pengurusan sumber manusia.

bottom of page