top of page

KURSUS PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (HR) & AKAUN 

Kursus ini sesuai kepada individu yang sedang / akan bekerja sebagai kerani sumber manusia (HR) merangkap kerani akaun (Finance) di syarikat yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang. Peserta didedahkan dengan pengurusan sumber manusia syarikat seperti pengumpulan data pekerja, asas pemfailan sumber manusia, aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam bidang sumber manusia. Peserta juga didedahkan dengan perkara-perkara berkaitan skop perakaunan kewangan, rekod dan pengelasan yang terdapat dalam sistem perakaunan.

Wireless Computer Accessories

Kursus Pengurusan

Sumber Manusia (HR)

& Akaun (Finance)

Jangka Masa : 3 hari
Masa : 9.00 a.m - 1.00 p.m
Tempat : IPTSkills, Damansara
Yuran : RM 1,500.00 -> RM 900.00
Tarikh : Mengikut permintaan peserta

1. Pengenalan Pengurusan Sumber Manusia

 • Memahami konsep pengurusan sumber manusia

 • Dokumentasi dan surat menyurat

 • Ciri-ciri rekod

 • Pelaksanaan ehwal pengambilan pekerja

2. Sistem Pemfailan Sumber Manusia

 • Jenis fail, klasifikasi & keperluan klasifikasi fail

 • Langkah-langkah penyediaan klasifikasi fail

Modul Kursus

 • Jenis penyimpanan dan urusan fail

 • Penyimpanan fail elektronik

3. Pengenalan Asas Perakaunan

 • Pendedahan kepada penyata kewangan

 • Sistem perakaunan dan kod etika

 • Bentuk organisasi

4. Klasifikasi Akaun Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil, Belanja dan Akaun Kontra

 • Memahami akaun kontra dan pengkelasan komponen setiap kelas.

 • Menjelaskan kegunaan carta akaun

5. Dokumen Perniagaan Sebagai Sumber Maklumat

 • Mengenalpasti jenis dokumen perniagaan

 • Menjelaskan fungsi kegunaan jurnal, lejar am, imbangan duga, penyata pendapatan dan kunci kira-kira.

 • Melaksanakan hubungan antara imbangan duga dan penyata kewangan 

Modul L1
White File Folders

Kursus Pengurusan

Sumber Manusia (HR)

Jangka Masa : 3 hari
Masa : 9.00 a.m - 1.00 p.m
Tempat : IPTSkills, Damansara
Yuran : RM 1,500.00 -> RM 900.00
Tarikh : Mengikut permintaan peserta

Kursus ini sesuai kepada individu yang sedang / akan bekerja sebagai kerani sumber manusia (HR) di syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 5 orang. Peserta didedahkan dengan lebih mendalam perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan sumber manusia syarikat seperti pengumpulan data pekerja, pemfailan sumber manusia, aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam bidang sumber manusia dan lain-lain.

Kursus HR L12

1. Pengenalan Pengurusan Sumber Manusia

 • Memahami konsep pengurusan sumber manusia

2. Pengambilan Pekerja

 • Kempen pengambilan terbuka & pengiklanan

 • Pemilihan pekerja & latihan induksi

3. Pemprosesan Data & Sistem Pemfailan

 • Dokumen surat-menyurat

Modul Kursus

 • Data imbuhan pekerja & pentadbiran 

 • Pemfailan & pengambilan dokumen

 • Menyelenggara sistem pemfailan

4. Pengajian Pekerja

 • Mengumpul maklumat & dokumen gaji

 • Dokumen berkaitan KWSP & PERKESO

 • Penyediaan dokumen pembayaran & slip gaji

5. Perkhidmatan Sokongan Komunikasi Korporat & Latihan

 • Kemudahan mesyuarat

 • Komunikasi penghantaran & edaran dokumen dalaman

 • Mengendalikan cadangan pekerja

 • Kemudahan latihan & bahan latihan

 • Pusat sokongan sumber manusia

6. Sokongan Kebajikan Pekerja

 • ​Pentadbiran pengangkutan & penginapan pekerja

 • Pentadbiran sokongan acara & uniform pekerja 

Modul HR L12

Kursus ini sesuai kepada individu yang sedang / akan bekerja sebagai kerani akaun (Finance) di syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 5 orang. Peserta didedahkan dengan lebih mendalam skop perakaunan kewangan, perekodan, pengelasan yang terdapat dalam sistem perakaunan melibatkan akaun belum terima dan akaun belum dibayar. Peserta juga didedahkan pengurusan penggajian pekerja yang betul serta pengurusan tunai syarikat.

Office Desk

Kursus Pengurusan Akaun (Finance)

Jangka Masa : 3 hari
Masa : 9.00 a.m - 1.00 p.m
Tempat : IPTSkills, Damansara
Yuran : RM 1,500.00 -> RM 900.00
Tarikh : Mengikut permintaan peserta

Kursus Akaun L12

1. Akaun Belum Bayar (Accounts Payable)

 • Pengenalan kepada akaun belum bayar

 • Maklumat dan dokumen akaun belum bayar

 • Merekodkan dokumen pembelian ke dalam lejar akaun belum bayar

 • Memproses pembayaran pemiutang

 • Membantu penyediaan laporan hutang akaun

2. Akaun Belum Terima (Accounts Receivable)

 • Pengenalan kepada akaun belum terima

 • Mengumpulkan maklumat dan dokumen akaun belum terima

Modul Kursus

 • ​Merekodkan dokumen penjualan ke dalam lejar penghutang

 • Proses kutipan jualan

 • Membantu penyediaan laporan akaun belum terima

3. Penggajian

 • Mengumpulkan maklumat dan dokumen pembayaran gaji

 • Menyiapkan jadual pembayaran gaji

 • Mengatur pembayaran gaji

 • Mengatur pembayaran kepada KWSP, PERKESO & HRDF

4. Urus Niaga Tunai dan Bank

 • Kumpulkan maklumat dokumen tunai dan bank

 • Memproses pembayaran lain

 • Memproses wang tunai lain yang diterima

 • Mengemas kini buku bank

 • Menjalankan penggabungan (reconciliation) bulanan / tunai

 • Menutup urus niaga bank / buku tunai

 • Menjalankan pengendalian petty cash

5. Penyata Untung Rugi Bulanan

 • Mengemas kini lejar am

 • Membantu penyediaan Draf Akaun Untung Rugi

Modul Akaun L12

"Tenaga pengajar mengajar saya sehingga faham setiap topik."

                                                 Juniza, Petaling

"Kursus secara terperinci membolehkan saya menguasai banyak teknik."

                                                   Fatin, Keramat

"Kursus merangkumi asas-asas kemahiran komputer yang bermanafaat untuk saya"

                                                 Syafiq, Ampang

Image by Fabian Irsara

SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA (SKM)
PENTADBIRAN PEJABAT

Individu yang ingin mendapatkan sijil yang diiktiraf kerajaan dalam bidang pengurusan atau pentadbiran pejabat perlu menyertai KURSUS SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA PENTADBIRAN PEJABAT. 

3 Langkah Mudah untuk Menyertai Kursus Sumber Manusia & Akaun

1. Isi borang permohonan online dibawah dan tekan SUBMIT.

2. Pihak institut akan Whatsappkan tarikh kursus boleh dijalankan. Pilih tarikh yang bersesuaian dengan anda. Jika anda tidak terima Whatsapp dari institut dalam masa 3 hari, sila Whatsapp 011-32325300.

3. Hadir pada tarikh tersebut, bayar yuran dan terus mula kelas.

*Bayaran yuran ke institut boleh dibuat secara :

ICON PAYMENT-05.png
Borang Permohonan
BORANG PERMOHONAN ONLINE KURSUS PENGURUSAN SUMBER MANUSIA & AKAUN

Maklumat berkaitan kursus yang dipohon

Selepas tekan butang Submit dibawah, jika anda tidak menerima notis PERMOHONAN BERJAYA DITERIMA, sila tekan butang SUBMIT sekali lagi. Jika tidak berjaya juga, sila tangkap gambar borang yang diisi dan Whatsapp ke 011-32325300. Terima kasih

Permohonan Berjaya Diterima! Jika anda tidak terima Whatsapp dari institut dalam masa 3 hari. sila Whatsapp ke 011-32325300.

bottom of page